ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ
Επειδή το οικοδομικό υλικό της Νότιας Στοάς ΙΙ (κρηπίδα και στυλοβάτης, κίονες, επιστύλιο, πρόσοψη του πίσω τοίχου, τμήματα των θεμελιώσεων στο εσωτερικό) προέρχεται από το Τετράγωνο Περιστύλιο, το οποίο οικοδομήθηκε το 300 π.Χ. και κατεδαφίστηκε στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., κατασκευάσαμε το κτήριο αυτό, αν και δεν ανήκει σε καμία από τις φάσεις που αναπαραστήσαμε (κλασική 400 π.Χ., ελληνιστική 150 π.Χ., και ρωμαϊκή 150 μ.Χ.). Ακολουθήθηκε πιστά η αναπαράσταση των ανασκαφέων, ιδιαίτερα το δημοσιευμένο σχεδίασμα [π.Χ. Lang, M., The Athenian Citizen. Democracy in the Athenian Agora, revised edition by Mc Camp, J. II (Princeton 2004), εικ. 23].Τετράγωνο περιστύλιο, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc