ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
1. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΝΗ
2. ΒΩΜΟΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΩΝ
3. ΒΩΜΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ
4. ΑΙΑΚΕΙΟΝ
5. ΠΑΛΑΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ
6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ C, D και F
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΑ
8. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΤΡΩΟΥ
9. ΝΕΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ
10. ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
11. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΦΡΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΡΑΤΡΙΑΣ
12. ΣΤΟΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΙΟΣ
13. ΘΟΛΟΣ Ή ΣΚΙΑΣ
14. ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΗΡΩΩΝ
15. ΝΟΤΙΑ ΣΤΟΑ I
16. ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ
17. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟN
18. ΝΑΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
19. ΚΤΗΡΙΑ Α-Ε ΣΤΗ ΒΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
20. ΠΑΡΟΔΙΟ ΙΕΡΟ
21. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΙΕΡΟ
22. ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ
23. ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΑΘΡΟ
24. ΒΗΜΑ
25. ΜΕΣΗ ΣΤΟΑ
26. ΝΟΤΙΑ ΣΤΟΑ IΙ
27. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
28. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ
29. ΟΠΛΟΘΗΚΗ
30. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ
31. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΝΗ
32. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
33. ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΣ ΑΓΟΡΑΙΟΥ
34. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
35. NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
36. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
37. ΝΥΜΦΑΙΟΝ
38. ΜΟΝΟΠΤΕΡΟΣ
39. ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΡΙΠΠΑ
40. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΤΑΙΝΟΥ
41. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΟΑ
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc