ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
H ψηφιακή συλλογή εικονικής πραγματικότητας “H Αρχαία Αγορά της Αθήνας» είναι διαθέσιμη στο κοινό στην ΘΟΛΟ εικονικής πραγματικότητας, στον Ελληνικό Κόσμο.
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc