1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΣ ΑΓΟΡΑΙΟΥ
3. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
4. NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
5. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
6. ΝΥΜΦΑΙΟΝ
7. ΜΟΝΟΠΤΕΡΟΣ
8. ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΡΙΠΠΑ
9. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΤΑΙΝΟΥ
10. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΟΑ
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc