1. ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ
2. ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΑΘΡΟ
3. ΒΗΜΑ
4. ΜΕΣΗ ΣΤΟΑ
5. ΝΟΤΙΑ ΣΤΟΑ IΙ
6. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
7. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ
8. ΟΠΛΟΘΗΚΗ
9. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ
10. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΝΗ
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc