1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΑ
2. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΤΡΩΟΥ
3. ΝΕΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ
4. ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
5. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΦΡΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΡΑΤΡΙΑΣ
6. ΣΤΟΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΙΟΣ
7. ΘΟΛΟΣ Ή ΣΚΙΑΣ
8. ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΗΡΩΩΝ
9. ΝΟΤΙΑ ΣΤΟΑ I
10. ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ
11. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟN
12. ΝΑΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
13. ΚΤΗΡΙΑ Α-Ε ΣΤΗ ΒΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
14. ΠΑΡΟΔΙΟ ΙΕΡΟ
15. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΙΕΡΟ
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc