Οι πολυάριθμες ταφές από το νεκροταφείο της Αγοράς έχουν δώσει τεράστιο πλούτο ευρημάτων. Κανένας τάφος δεν ήταν ακτέριστος, ενώ οι πλουσιότεροι τάφοι ήταν εφοδιασμένοι, εκτός από τα απαραίτητα αγγεία πόσεως, με πολυτελή αντικείμενα από ελεφαντοστό, κοσμήματα, χάλκινα αγγεία και όπλα. Ο αριθμός των αγγείων ποικίλλει, από ένα έως 25-30 (σε τάφους με πολλαπλές ταφές). Πάνω από τα μισά από τα περίπου 280 αγγεία που βρέθηκαν στις ταφές ήταν ακόσμητα. Στα διακοσμημένα αγγεία περιλαμβάνονται υδρίες, ψευδόστομοι αμφορείς, κρατήρες, κύπελλα «σαμπάνιας», κάνθαροι, πυξίδες, αλάβαστρα, ασκοί, ρυτά, πρόχοι, λεκάνες και αβαθή δοχεία. Συνηθισμένα διακοσμητικά θέματα είναι οι ναυτίλοι, τα χταπόδια, άνθη και φυτά (κρίνος, φοίνικας, κισσός, πάπυρος), καθώς και γεωμετρικά σχήματα. Σπανιότερα είναι τα ειδώλια: απαντούν στους συνήθεις τύπους των μυκηναϊκών ειδωλίων (Φι, Ψι, Ταυ) και προέρχονται από τρεις ταφές πιθανότατα παιδιών. Χρονολογούνται μεταξύ 15ου και 14ου αι. π.Χ.
 
Μεταξύ των ελεφαντοστέινων αντικειμένων δεσπόζει η εξαιρετικής τέχνης πυξίδα που είναι διακοσμημένη με μινωικής έμπνευσης θέματα: στο σώμα παρουσιάζονται σε χαμηλό ανάγλυφο δύο γρύπες οι οποίοι κυνηγούν δύο μεγάλα και δύο μικρότερα ελάφια σ’ ένα βραχώδες τοπίο. Χρονολογείται περίπου στα μέσα του 15ου αι. π.Χ., όπως και μια δεύτερη πυξίδα, μικρότερη σε μέγεθος, από τον ίδιο τάφο, με διακόσμηση από τριπλή σειρά ναυτίλων.
 
Τα κοσμήματα είναι εξαιρετικά σπάνια στις, κατά τ’ άλλα, πλούσιες ταφές της Αγοράς. Ξεχωρίζει ένας εντυπωσιακό χρυσό δακτυλίδι με παράσταση ενός ταυροκέφαλου ανδρός που τρέχει μπροστά από δύο όρθιες γυναικείες μορφές, με πιθανό τελετουργικό ή μυθολογικό περιεχόμενο. Η σύνδεση με το Θησέα και το Μινώταυρο αμφισβητείται, αφού το δακτυλίδι με το μασκοφόρο χρονολογείται στις αρχές του 14ου αι. π.Χ.
 
Τα μεταλλικά αντικείμενα δεν είναι πολυάριθμα: έχουν βρεθεί μόνο τρία χάλκινα αγγεία. Οπλισμός είχε εναποτεθεί σε μία ταφή πολεμιστή: το σύνολο, που αποτελείται από μία μακριά σπάθα και ένα κοντό ξίφος, είχε εναποτεθεί σε ξύλινο τραπέζι στον τάφο III. Διάσπαρτα και μεμονωμένα βρέθηκαν σε τάφους ή αποθέτες και άλλα χάλκινα όπλα και εργαλεία, όπως ξίφη, μαχαίρια, κάτοπτρα, αιχμές βελών και δοράτων και λάμες ξυραφιών.
 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

1. Αμαυρή μινυακή υδρία από τα τέλη της Μέσης Ελλαδικής περιόδου. Μουσείο Αγοράς P 10435 (Vermeule, pl. 18, n° 271). 
2. Τάφος XL (κάτω από τη Μέση Στοά. Σχεδιαστική αναπαράσταση από Ι. Τραυλό. (Camp, σελ. 44, εικ. 10). 
3. Τάφος XL. Ευρήματα (Camp, σελ. 47, εικ. 12). 
4. Τάφος I-16. Ελεφαντοστέινη πυξίδα με πώμα, διακοσμημένη με παραστάσεις γρυπών που κυνηγούν (Camp, πίν. VIII). 
5. Τάφος VIII-6. Χρυσό δακτυλίδι με παράσταση ταυροκέφαλου άνδρα και δύο γυναικών. Αρχές του 14ου αι. π.Χ. (Camp, πίν. ΙΧ, άνω δεξιά).

 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc