Κτήριο του οποίου τα βασικά αρχιτεκτονικά μέλη έχουν ανασκαφεί και το σχέδιό του ακολουθεί τον τύπο του μονόπτερου οικοδομήματος, τον οποίο περιγράφει αναλυτικά ο Βιτρούβιος. Σώθηκαν ακόμη και τα ένθετα μαρμάρινα τμήματα της διακόσμησης των αρράβδωτων κιόνων και η περίτεχνη διακόσμηση του επιστυλίου. Έχει μία οικοδομική φάση που χρονολογείται στη Ρωμαϊκή περίοδο. Το μοναδικό ερώτημα σχετίζεται με το αν στο εσωτερικό του το κτήριο στέγαζε βωμό [Thompson, H.A., “Excavations in the Athenian Agora: 1951”, Hesperia 21 (1952), σελ. 102-103] ή αν λειτουργούσε ως κρήνη [Shear, T.L., “The Campaign of 1936”, Hesperia 6 (1937), σελ. 354-357].Μονόπτερος, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc