Ο αποσπασματικός χαρακτήρας του κτηρίου δεν επιτρέπει λεπτομερή ανάλυση της αρχιτεκτονικής του. Η αποκατάστασή του ως Νυμφαίου βασίστηκε στα σχέδια των ανασκαφέων, που με τη σειρά τους στηρίχθηκαν στην υπόθεση ότι το σχήμα του συγκεκριμένου κτηρίου είναι παρόμοιο με το σύγχρονο Νυμφαίο του Ηρώδη του Αττικού στην Ολυμπία.
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc