ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
Παρά τις δραματικές αλλαγές που επέφερε στη μελέτη του κτηρίου η ανακάλυψη του Κορρέ, Μ. [«Από τον Σταυρό στην Αρχαία Αγορά», Ηόρος 10-12 (1998), σελ. 83-104] ότι ο ναός δεν αντιστοιχεί με τον υποθετικό ναό του Άρη στις Αχαρνές, αλλά με το ναό της Αθηνάς Παλλήνης στην περιοχή του Σταυρού, η αποκατάσταση της ανωδομής του κτηρίου δεν επηρεάστηκε. Αναγνωρίστηκαν εύκολα τα μέλη της ανωδομής ενσωματωμένα σε άλλα μνημεία, χάρη στο χαρακτηριστικό πεντελικό μάρμαρο με φλέβες από γκρίζο-πρασινωπό χλωρίτη και κατέστη φανερό ότι ο ναός ακολουθεί σε γενικές γραμμές το σχέδιο του Ηφαιστείου. Επομένως και η αναπαράσταση του ναού βασίστηκε κατά κύριο λόγο στο υπάρχον κτήριο του Ηφαιστείου, σύμφωνα με τις θεωρίες του Dinsmoor, W.B. [Hesperia 9 (1940), σελ. 1-52] σχετικά με τη σχεδίαση των ναών από τον ίδιο αρχιτέκτονα. Η σίμη του ναού είναι γνωστή, καθώς θεωρείται ότι προέρχεται από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.Ναός του Άρεως, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc