ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΣ ΑΓΟΡΑΙΟΥ
Η αναπαράσταση του μνημείου παρουσιάζει λίγες δυσκολίες, λόγω της σχετικά καλής κατάστασης στην οποία σώζεται σήμερα. Ακόμη και η διακόσμηση των ορθοστατών με πλοχμό στη βάση, λέσβιο κυμάτιο και αστράγαλο αποκαταστάθηκε με βάση τον ήδη σωζόμενο ορθοστάτη. Ακολουθήθηκε η θεωρία των ανασκαφέων, σύμφωνα με την οποία ο βωμός βρισκόταν στο ανατολικό τμήμα του μνημείου, το οποίο ο ιερέας προσέγγιζε μέσω κλίμακας στο δυτικό τμήμα [Stilwell, R., “Architectural Studies. VI. The Altar”, Hesperia 2 (1933), σελ. 140-148].Βωμός Διός Αγοραίου, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc