ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ
Από την ελληνιστική Πύλη μεταξύ της Ποικίλης Στοάς και του Βωμού της Αφροδίτης σώζονται ελάχιστα ίχνη, που επέτρεψαν στους ανασκαφείς μια εντελώς υποθετική αποκατάσταση, η οποία ακολουθήθηκε και από εμάς κατά τη διάρκεια της αναπαράστασής της. Προτιμήθηκε η λύση του αψιδωτού σχήματος της πύλης, με την αποκατάσταση του τροπαίου και του έφιππου χρυσού ανδριάντα του Δημητρίου του Πολιορκητή, που αναφέρουν οι πηγές, με βάση τα υπολείμματά του που βρέθηκαν σε παρακείμενο πηγάδι. Η πύλη διατηρείται και στη Ρωμαϊκή περίοδο, χωρίς το άγαλμα του Δημητρίου. [Shear, T.L., “The Athenian Agora: Excavations of 1980-1982”, Hesperia 53 (1984), σελ. 19-24].

 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc