ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΝΟΤΙΑ ΣΤΟΑ IΙ
Κτήριο που είναι σε χρήση κατά την Ελληνιστική περίοδο. Το οικοδομικό υλικό προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τις στοές του Τετράγωνου Περιστυλίου, επομένως η κατασκευή του εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την κατασκευή του προαναφερθέντος κτηρίου. Διατηρούνται αναγκαστικά και τα μετακιόνια διαστήματα, καθώς και το πλάτος της κιονοστοιχίας. Στην αναπαράσταση τοποθετείται, σύμφωνα με τις ενδείξεις των ανασκαφικών εκθέσεων, στηθαίο στα ακραία μετακιόνια διαστήματα [Thompson, H.A., “Excavations in the Athenian Agora: 1952”, Hesperia 22 (1953), σελ. 37-38, “Excavations in the Athenian Agora: 1953”, Hesperia 23 (1954), σελ. 48-50 και “Activities in the Athenian Agora: 1959”, Hesperia 29 (1960), σελ. 359-362].Νότια στοά, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc