Το ελληνιστικό Βήμα, μπροστά από τη Στοά του Αττάλου, αναπαραστάθηκε με βάση τις οδηγίες των ανασκαφέων, με διαστάσεις 5,6 × 8,35 μ. στη θεμελίωση και με κλίμακες στις δύο μακρές πλευρές για την πρόσβαση στην κορυφή του [Mc Camp II, J., The Athenian Agora: A Guide to the Excavation and Museum 4(Αθήνα 1990), σελ. 127-130].Βήμα, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc