Παρά την αναστήλωσή του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, υπό τα σχέδια και τις οδηγίες του τότε αρχιτέκτονα της ανασκαφής της Αγοράς, του Ι. Τραυλού [Thompson, H.A., The Stoa of Attalos in Athens, Agora Picture Books 2, revised edition (Princeton 1992)], το κτήριο παραμένει αδημοσίευτο, ενώ και τα μέλη του δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί και καταγραφεί στο σύνολό τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία ημερολογίων ανασκαφής, μας αναγκάζει να ακολουθήσουμε το σχέδιο της αναστηλωμένης Στοάς, που λειτουργεί ως Μουσείο της Αγοράς, στα περισσότερα σημεία της αναπαράστασης. Επιλέχθηκαν για το κτήριο αυτό δύο τρόποι τρισδιάστατης απόδοσης: η παραδοσιακή και η βασισμένη σε φωτογραφία ρεαλιστική τρισδιάστατη αποτύπωση. Η πρώτη μέθοδος μας επιτρέπει να παρέμβουμε σε σημεία στα οποία, κατόπιν προφορικών υποδείξεων του αρχιτέκτονα της ανασκαφής Anderson, πρέπει να παρεκκλίνουμε από το εκτελεσθέν σχέδιο, και συγκεκριμένα στο προεξέχον «φυλάκιο» της κλίμακας στη βόρεια πλευρά, που φαίνεται πως δεν υπήρχε στο σχέδιο. Κατά τα άλλα, ακολουθήθηκε η αποτύπωση του κτηρίου όπως το περιέγραψαν ο ίδιος ο Τραυλός [Pictorial Dictionary of Ancient Athens (London 1971), σελ. 505-518), αλλά και οι ανασκαφείς Thompson, H.A. – Wycherley, R., The Agora of Athens. The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XIV, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1972), σελ. 103-108], με δύο φάσεις, την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή, με τις σχετικές τροποποιήσεις.Στοά Αττάλου, Τρισδιάστατη αναπαράσταση, ελληνιστική περίοδοςΣτοά Αττάλου, Τρισδιάστατη αναπαράσταση, ρωμαϊκή περίοδος
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc